Opłaty za przedszkole

Bezpłatna realizacja zadań opiekuńczo - wychowawczych w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

           odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00 .

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza podstawę programową wynosi za każdą rozpoczętą godzinę zajęć  1,00 i pobierana jest za usługi świadczone :

- rano od godz. 7:00 do godz. 8:00

- po południu od godz. 13:00 do godz. 16:00

 

Opłata za żywienie wynosi:

3,70 zł za dwa posiłki (śniadanie, obiad)

4,50 zł za trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

 

W/w opłaty prosimy wpłacać u Intendenta Przedszkola w dniach 12, 13, 14 każdego miesiąca.