Zapisy na dyżur wakacyjny 2022

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.458.2022.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina  

Przedszkole Publiczne w Żegocinie zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:
                               od 01 lipca do 15 lipca 2022 r.
Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:
                               od 18 lipca do 29 lipca 2022 r.

Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców /opiekunów prawnych.

Zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach opiekuńczych należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i złożenie w Przedszkolu, do którego będzie uczęszczało dziecko w terminie  do                 15 czerwca 2022r. do godz. 15.00

Opłatę za wyżywienie i pobyt dziecka należy uregulować bezgotówkowo w terminie
do 30 czerwca 2022r.
Za dni nieobecności dziecka w czasie dyżuru nie będzie zwrócona  wpłacona    należność.

Dzienna stawka żywieniowa: 7,50 zł za 2 posiłki, 9 zł za 3 posiłki i 1 zł za każdą godzinę pobytu poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W celu uzyskania informacji o wysokości opłaty należy skontaktować się z Intendentem.

Karta zgłoszenia